Foseptik Tanklar

Foseptik Tankı Nedir ?

Foseptik tank, bir yapının kanalizasyon merkezine uzak kalması ya da kanalizasyon alt yapısına göre kotasının uyumsuzluğu  göz önünde bulundurularak kanalizasyona gidecek olan atıkları işleme tabi tutan, yer altında konuşlandırılan ve sızıntıya müsaade etmeyen, geçirgenlikten arındırılmış tanklardır. Atık suların şehir kanalizasyonuna karışmasını engelleyen foseptik tanklar, vidanjör aracılığıyla  atık suların taşımasını gerçekleştirir. Kurulumu son derece kolay ve maliyeti diğer çözümlere göre oldukça ekonomiktir. Foseptik tankı fiyatları; tankın ölçüsüne, nakliye edilecek bölgeye ve kurulum şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

3 tondan 100 tona kadar kapasitesi bulunan foseptik tanklar yerin altında güçlü mukavemeti ve topraktan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı uzun ömürlülüğü ile ön plana çıkmaktadır ve septik tank olarak da bilinirler. Foseptik tank tekil veya grup konutlardan gelen evsel atık suları alan sızdırmaz bir ön arıtma haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması, sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkân vermek üzere tasarlanır.