Su Deposu Musluğu

Su deposu musluğu tankın içerisindeki suyun kolay bir şekilde tahliyesini sağlar. Tankın bu adaptörü depodan hat oluşturur. Su tankının içerisinde oluşturulan bir açıklığa conta ile musluk bağlantısı yapılır. Musluk takma adımları şu şekildedir:

 • Deponun boşaltılması; su tankına musluğun montajı sırasında rahat çalışabilmek için depoyu tamamen boşaltmak gerekir.
 • Delik delme; musluk parçaları çevresinde boşluk olmadan deliğe geçirilmelidir. Bu nedenle uygun büyüklükte bir delik delmek gerekir.
 • Adaptörün takılması; musluğun ana kısmı tankın içerisinden geçirilir. Tank derinse su deposunun kapak kısmından metal kablolar yardımıyla musluk aparatları rahatlıkla bağlanabilir.
 • Vidalama; su deposu musluğunun parçalarını delikten geçirip besledikten sonra dış somun vidalanır. Güzel bir şekilde sıkılması tamamlanan vidalama işleminden sonra tankı musluk sınırına kadar doldurup sızıntı olup olmadığını test edebilirsiniz.
 • Boru hattı bağlama; musluk bağlantısının sorunsuz olduğu görüldüğünde boru hattı bağlanabilir.

Su Deposu Musluğu Montajı

Musluk takma adımları özel olarak incelendiğinde adımların dikkate alınması gereken noktalarını daha net görülebilir. Bu nedenle önem verilerek yapılması gereken adımların ayrıntıları şu şekilde alınabilir:

 1. Su deposunun hazırlanması

Su deposunu musluk takmak için hazırlarken boş konuma getirip temiz olmasına özen göstermek gerekir. İstenirse depo içi elle kurulanabilir ya da hava ile kurumaya bırakılabilir.

 1. Tank bağlantılarının toplanması

Su deposu musluğu montajı için bazı parçalara ihtiyaç duyulur. Genellikle set olarak temin edilebilen su deposu musluk aparatlarını tek olarak da temin edebilirsiniz. Tanka bağlantı eklemek için ve taşma borusu için 2 adet dişli tank girişine ihtiyaç vardır. Bunların yanı sıra su deposu musluğu veya vana gerekir. Musluk arkası küçükse ve bu nedenle dişli tank girişine vidalanmıyorsa plastik redüksiyon bursu işinizi görür. Vana kullanılacaksa bağlantı için dişli nipel kullanmak gerekir.

 1. Delik ekipmanının hazırlığı

Delik delmek için delik testeresi ya da matkap kullanılabilir. Delik testeresinin hata payı oldukça düşüktür. Bu nedenle sıklıkla tercih edilir. Matkap da pratik bir şekilde delik açma imkanı sunar. Testere pürüzlü olarak matkap pürüzsüz olarak delik açılmasını sağlar.

 1. Delik konumunun belirlenmesi

Sızdırma olmaması için çıkıntı olmayan düz bir alan delik için belirlenir. Bir de musluk altına kova yerleştirilecekse yüksekliği buna göre ayarlanmalıdır. Musluğun çok yüksek olması kullanılmayacak su miktarını da belirler.

 1. Delik açılması

Daha önce karar verilen ekipmanla birlikte belirlenen nokta delinir. Testere kullanıp kenarlar pürüzlü kaldıysa zımpara yapılabilir.

 1. Delik girişinin testi ve aparatların takılması

Delik açıldıktan sonra aparatlar yerine oturuyor mu test edilir. Tam yerleşme sağlanana kadar delme işlemi yapılır. yerleşme sağlanınca aparatlar takılır.

 1. Aparatların sıkılması ve kontrolü

Aparatların su akıtmaması için iyice sıkılması gerekir. Aşırı olmayacak şekilde anahtar yardımıyla sıkılma tamamlanır.

 1. Taşma çıkışının bağlanması

Depo yağmur suyu ile dolduğunda suyun taşıp kullanılan alanın ıslanmasını engellemek için taşma çıkışı takılır. Bahçe, havuz, konteyner gibi noktalara su yönlendirilebilir. En üst noktaya yakın düz alana açılan bir deliğe montajı yapılır.  Daha sonra boruyu takıp yönlendirme yapabilirsiniz.