Silolar

Koruma, Saklama ve Depolama Siloları

Özellikler

  • Silolara istenilen Dk/dev. rediktör takılır.
  • Krom kanat ve mil monte edilir, polietilen kaplama yapılır.
  • Çamaşır suyu, tuz ruhu, el sabunu yapımında kullanılır.
  • Tankların içerisine reziztans ve ısıtma tertibatı monte edilebilir.
  • Depolara isteğe uygun çıkış ve vana monte edilir.